đăng ký nhắn tin ngoại mạng viettel kiểu váy công sở màu đen

Hard Disk Sentinel (HDSentinel) là một phần mềm kiểm tra sức khỏe ổ cứng. Sau khi download về các bạn tiến hành giải nén ra và vào thư mục vừa giải nén.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày