đk thông tin viettel

Ăn bánh trả tiền - Có lần tôi bắt gặp anh đón cô ấy rồi cùng đi với nhau, có vẻ thách thức tôi.. Nhiều đàn ông mua dâm vì chưa lấy được vợ. Việc nêu tên người.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày