cach ve vay - cach ve vay: cách đăng ký cuộc gọi sim viettel

Khoản tiền dôi dư dùng để trả nợ nên tổng số nợ của cô giảm còn. gì cần thiết, chẳng hạn như tiền thuê nhà, thực phẩm và các tiện ích.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày