tư vấn kỹ thuật fpt hang soon dong prix

... xác thai nhi về. Với bà, mỗi lần đón nhận xác thai nhi là một nỗi buồn miên man.. tự tay bà đắp. Và, đến bây giờ bà chuyển sang tiểu sành.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày