thủ tục vay thấu chi vietcombank

HDBank là một trong những Ngân hàng TMCP đầu tiên của cả nước, được thành. HDBank vừa đồng loạt khai trương hai điểm giao dịch mới tại Đức Trọng và.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày