tiểu liên 24 gio trong ngay

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, không ít nông dân lâm vào cảnh ôm nợ, tan nhà nát cửa vì “tín dụng đen”. Thậm chí, nhiều hình thức khác nhau như.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày