nhay cau can tho 2018

Bán tiêu trúc tím nhưng được sơn màu xanh trắng đen như ngọc nên gọi là tiêu giả ngọc, có âm tốt và hình thức đẹp. Địa chỉ mua tiêu trúc tím giá rẻ nhất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày