ocb là ngân hàng gì

Cùng tạo tiểu sử Facebook cho tài khoản của mình nào các bạn.. hoặc chí ít cũng phải sử dụng một vài câu Slogan hay câu châm ngôn để đời như :No Pain.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày