tôi cần bạn

[ HỒ SƠ LỬA OFFICIAL ] - NGƯỜI BA MẶT- TẬP 20 FULL HD - PHIM. nhưg Tấn đã giải oan cho Song Nga, cuối cùng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày