cho vay mua nha xa hoi vay theo sim viettel ocb

Mẫu hợp đồng thời vụ và các quy định về hợp đồng lao động thời vụ như thuế. “a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày