internet viettel daklak vay 10 triệu - vay 10 triệu:

Nợ lương, thất nghiệp, không ít “những người khốn khổ” đã tìm đến cách “mượn” tiền ngân hàng để tiêu Tết.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày