ngay tot xau trong thang 7/2019

(TẬP CUỐI) Không chung bầu trời (Khon La Khob Fah). Annie Cat. Loading.. cảm ơn bạn nhiều nha,đã up những bộ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày