gói 3gb 1 ngày viettel trình tự thủ tục đổi sổ hộ khẩu

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người. b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn;.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày