dien may xanh khuyen mai tivi giao an vat ly 6 bai 23

tại Điện máy XANH Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình.. Điện máy Xanh Thôn Phú Gia, Xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày