dịch vụ đăng ký hộ khẩu hà nội cho vay nong - cho vay nong:

DN mua đã kê khai thuế GTGT và tính vào chi phí của Doanh nghiệp vào ngày. 15/03/2017 DN bên mua đã thanh toán toàn bộ hóa đơn trên bằng tiền mặt. ?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày