lam lai chung minh thu vi tieu bao tai ngo

Theo Tổng cục KTTV, trong năm 2019, dự báo hiện tượng El Nino năm 2018 và 2019 có cường độ yếu và không kéo dài. Vì vậy mùa bão năm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày