sim phong thuy viettel - sim phong thuy viettel:

Xem thêm "Thành thạo Excel trong 7 ngày": ▷ Xem thêm "Tự động hoá Excel và báo cáo.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày