vay tiền tín chấp là gì đăng ký hộ khẩu cho bé mới sinh

Thủ quỹ thu tiền tạm ứng vào Sổ quỹ tiền mặt viết tay. lúc đó Kế toán mới lập Phiếu chi chính thức để vào Sổ quỹ tiền mặt trên máy và. Sổ viết tay (của Cục Thống Kê) ghi đầy đủ nội dung ở trang đầu, đánh số trang do Thủ Quỹ thực hiện.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày