can vay tien gap o da lat viettel.vn đăng nhập

Công ty cho cá nhân, công ty khác vay, mượn tiền hạch toán thế nào?. VC ký hợp đồng cho Công ty T vay tiền trong thời hạn 6 tháng và được nhận khoản tiền lãi.. Trường hợp lãi vay phải trả được nhập gốc, ghi:.. Cho mình hỏi có khoản tiền đầu tư cho công ty con nhưng lại chuyển thắng vào tài khoản của công ty mẹ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày