bi quyet lam moi chuyen ay

Quốc Sư Hoa Kỳ Đệ Nhất Nhà Tiên Tri Vũ Trụ Trần Dần Cố Vấn Tối Cao. Phương Dương Cần mua gấp cỏ mỹ, loại cỏ mà Trần Dần hút... VIETSTAR MEDIA: Tiên Tri TRẦN DẦN: "NGUYỄN PHÚ TRỌNG LÀ TÊN VIỆT GIAN PHẢN QUỐC"!

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày