hd sai gon tuyen dung - hd sai gon tuyen dung:

Chuyển đến Thông tin khách hàng được bảo mật hoàn toàn - Lãi suất vay tiền thấp nhất: 4%/năm. Em có hộ khẩu tại Cần Thơ muốn được vay gấp 50.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày