beat tau ve que huong remix ho viet trung

CẨM NANG HƯỚNG DẪN THANH TOÁN HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN. Để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tạo điều kiện thuận tiện cho khách hàng trong.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày