vay le vay nhu chop

Mỹ phẩm thiên nhiên Linh Hương của công ty TNHH đầu tư và Thương Mại Thái. Nắm bắt đươc điều này mỹ phẩm Linh Hương ra đời với những dòng sản.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày