hỗ trợ tín dụng vib

Cùng tìm hiểu 1 Bảng Anh bằng bao nhiêu tiền Việt Nam.. Một bảng Anh gồm 100 xu (pence hoặc penny).. sau khi một số quốc gia thuộc khối EU chuyển sang dùng đồng Euro (€).. Hạn mức vay lên đến 10 triệu đồng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày