home depot credit

Dưới đây là mẫu giấy vay mượn tiền cá nhân viết tay mới đầy đủ nhất. Nội dung cần thể hiện trong giấy vay tiền; Mẫu giấy viết tay cho vay.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày