cảm âm chuyện hoa sim c5

Ở kỳ hạn này, cuộc đua lãi suất tại các ngân hàng thực sự là cuộc cạnh. lãi suất tiền gửi tiết kiệm các ngân hàng, lãi suất tiết kiệm cao nhất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày