mắt kiếng bơi

Cải cách thủ tục quản lý quỹ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. chờ lấy số làm thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan BHXH như. Trong thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ đẩy mạnh thanh toán điện tử và bảo đảm các.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày