tin tuc nhanh phap luat

Xin cấp sổ đỏ cho đất được thừa kế (05/03); Cấp đổi Giấy chứng nhận. Mẫu đơn trình báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên đây chỉ. Chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây:. Đồng thời, hiện nay chỉ có quy định cấp lại giấy chứng nhận khi bị mất,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày