muon vay tien khong can the chap

Xưa nay tôi chỉ sử dụng dịch vụ của ngân hàng là gửi tiết kiệm và rút tiền qua. “Tặc lưỡi” mở thẻ tín dụng vì muốn giúp bạn làm sale ngân hàng đủ. Tuy nhiên, bản thân tôi là người không mắc nợ nên chẳng dại gì mở thẻ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày