tiểu đồng là gì

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC Chủ đề: Động vật nuôi trong gia đình Lớp 3 tuổi. Gợi ý cho trẻ các nội dung chơi của từng góc, hướng trẻ vào nội dung chơi. Giáo dục trẻ yêu quý các con vật nuôi trong gia đình, biết bảo vệ và chăm sóc vật.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày