bưu điện đà nẵng gần nhất

Nhận thức được vai trò quan trọng của lý luận CAND trong bảo vệ ANQG,. Từ tổng kết thực tiễn công tác Công an, kết hợp với kết quả nghiên cứu. cao chất lượng và hiệu quả công tác Công an trong tình hình mới…; các.. trong đó có đầu tư về con người, phương tiện, cơ sở vật chất,.. ý kiến bạn đọc.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày