mot tram trieu 1 phut tap 4

Các dịch vụ cho vay thông qua app nói riêng và các hình thức cho vay. cho vay, có khi được đẩy lên rất cao và được coi là “tín dụng đen”.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày