lai suat ngan hang phuong dong

Xem di xem lai 1000 lan van buon cuoi p3. Biên Bui Van. Thầy Thích Pháp Hòa nói về cúng TAM TAI GIẢI.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày