xe tron be tong hoat hinh - xe tron be tong hoat hinh:

Khi sử dụng dịch vụ rút tiền mặt thẻ tín dụng tại , tổng chi phí cao nhất bạn phải chi trả chỉ là 2,5% trên tổng số tiền rút.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày