thời hạn của cmnd là bao nhiêu năm

Để vay vốn ngân hàng, đặc biệt là vay tín chấp đang xuất hiện hàng loạt. xác nhận bảng lương nhằm “làm đẹp” hồ sơ cho khách có nhu cầu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày