my pham linh huong co tot ko đăng ký cuộc gọi sim mobi

Để mua hàng Online được dễ dàng và thuận tiện, Siêu thị HC xin được hướng dẫn.. sản phẩm cần đặt, nhập “MÃ GIẢM GIÁ” (nếu có) và Click vào ô “THANH TOÁN”. toán:

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày