cách đăng ký gọi dk50 của viettel

2264 lượt thích, 20 bình luận - THE HOME EDIT ® (@thehomeedit) trên Instagram:. Products and custom labels are linked on our shop page.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày