tình lúa duyên trăng

Vay vốn tín chấp theo lương chuyển khoản - Cho Vay 15 lần lương.. Ngân hàng chỉ dựa vào uy tín của cá nhân hoặc công ty mà cá nhân đó.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày