mặt trời bé con hợp âm sim so hop tuoi binh thin

Mình trước đang theo dõi một vài bộ phim được dịch ở trên TVB -FFVN, nhưng do một thời. . .

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày