vay cavet xe may fecredit

Mình vay 100tr, lãi suất 1.5%/thang, tra theo dư nợ giảm dần trong vòng 24 tháng. Theo 2 cách tính như file bên trên có sự chênh lệch, nhờ các.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày