số tổng đài của vietnamobile

Sim được hệ thống của Fecredit nhắn tin mời vay tiền và trong 20 ngày trở lại. SIM VIETTEL để tham khảo thông tin chi tiết cũng như cách đăng ký vay vốn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày