chọn sim hợp tuổi như thế nào - chọn sim hợp tuổi như thế nào:

Tư vấn tiêu dùng (số cuối tháng); Tinh hoa (ấn phụ phẩm của Thời Báo Kinh tế Việt. Tạp chí Người tiêu dùng (Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng VN).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày