chuyen chung minh 2 ngoc son mp3

Khi nói đến các hình thức vay vốn ngân hàng, thì hình thức vay tín chấp ngân hàng đã. Bởi thủ tục không rườm rà, giải ngân thì nhanh…nhưng lãi suất thì luôn luôn cao hơn. Các ngân hàng hỗ trợ vay tín chấp lãi suất thấp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày