hợp đồng cho vay tiền cá nhân có thế chấp

Địa chỉ, điện thoại các chi nhánh, PGD ngân hàng Vietcombank tại Quận Ngô Quyền Hải Phòng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày