hợp đồng vay cá nhân với công ty

Hồ sơ vay của bạn bị ngân hàng hay các tổ chức tín dụng (TCTD) khác từ chối. 360 ngày); Nhóm 5: Dư nợ có khả năng mất vốn (Nợ quá hạn trên 360 ngày).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày