trường thpt fpt cần thơ tuyển dụng

Cứ thế từ vay 50 triệu đồng, con nợ phải trả hơn 1,3 tỉ đồng.. phát hiện một ổ nhóm khoảng 10 người có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày