tai online

Hướng dẫn lập bảng tính lương trên phần mềm MISA 2017 - Học kế toán trên phần mềm MISA, FAST, BRAVO, EXCEL.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày