tima vay 1h app

Vinh Nguyễn POS chúng tôi tự tin có thể đáp ứng tốt các nhu cầu trên của. Khi mua bất kỳ sản phẩm máy tính tiền POS cảm ứng nào tại Vinh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày