doc bao tinh yeu va cuoc song lãi suất ngân hàng cho vay hiện nay là bao nhiêu

Quê hương việt nam xin trân trọng giới thiệu video: TÌNH KHÚC BẤT HỦ - Trịnh Công Sơn Ngô Thụy Miên Vũ Thành An Từ Công.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày