ngọc tiên duyên truyenfull

Tính lãi tiền gửi. Tính toán khoản vay. Lãi suất tiền gửi *. Lãi suất cho vay *. Ngày giải ngân *. Lưu ý: Bảng tính chỉ mang tính chất tham khảo. 2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày